Uddannelsespligt

15-17 årige har uddannelsespligt

Uddannelsespligt betyder, at når du er færdig med 9. klasse, så har du fortsat pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at du gennemfører en ungdomsuddannelse.

Der er rigtig mange forskellige måder, som du kan opfylde din uddannelsespligt på. Din UU-vejleder hjælper dig gerne med at finde rundt i de mange muligheder.

Af din uddannelsesplan skal det fremgå, hvordan du vælger at opfylde din uddannelsespligt.

Det er vigtigt, at uddannelsesplanen indeholder den uddannelse/de aktiviteter, der giver et godt forløb for dig. Uddannelsesplanen skal altid være opdateret. Sker der ændringer i dit uddannelsesønske, skal dette fremgå af uddannelsesplanen. Ændringen aftales mellem dig, dine forældre og UU-vejlederen.

Overholder du ikke uddannelsespligten, kan kommunen bestemme, at ungeydelsen skal stoppe. Læs mere her.

Du kan midlertidigt fritages for denne pligt på grund af handicap, sygdom eller væsentlige sociale problemer.

Sidst opdateret 24.08.2016

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?