Uddannelsespligt

15-17 årige har uddannelsespligt. Det betyder, at, når din søn/datter er færdig med 9. klasse, så har han/hun pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at han/hun kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

Der er rigtig mange forskellige måder, hvorpå han/hun kan opfylde uddannelsespligten. UU-vejlederen hjælper gerne med at finde rundt i de mange muligheder.

Af uddannelsesplanen skal det fremgå, hvordan din søn/datter vælger at opfylde sin uddannelsespligt.

Det er derfor vigtigt, at uddannelsesplanen indeholder den uddannelse/de aktiviteter, der giver et godt forløb for din søn/datter. Uddannelsesplanen skal altid være opdateret. Sker der ændringer i din søns/datter uddannelsesønske, skal dette fremgå af uddannelsesplanen. Ændringen aftales mellem din søn/datter, dig som forælder og UU-vejlederen.

Overholder din søn/datter ikke uddannelsespligten, kan kommunen bestemme, at ungeydelsen skal stoppe. Læs evt. mere her.

Den unge kan midlertidigt fritages for denne pligt på grund af handicap, sygdom eller væsentlige sociale problemer.

Sidst opdateret 24.08.2016

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?