Tilmelding til ungdomsuddannelse

Tilmelding til ungdomsuddannelser for elever i specialskolens 9. og 10. klasse sker elektronisk via www.optagelse.dk.

Tilmeldingen sker i samarbejde mellem UU-vejlederen, specialskolen, den unge og den unges forældre. Der kan altid tages kontakt til UU-vejlederen for at drøfte tilmeldingsforløbet for den enkelte elev på specialskolen.

I store træk ser tilmeldingsforløbet for eleven således ud:

  1. Du færdiggør i 9/10. klasse din uddannelsesplan på www.minuddannelse.net.
  2. UU-vejlederen overfører din uddannelsesplan til www.optagelse.dk.
  3. Du går ind på www.optagelse.dk og søger din ungdomsuddannelse. Fanebladene 'Personlige oplysninger', 'Grundlag' og 'Uddannelsesønske' udfyldes.
  4. Når din uddannelsesplan er helt udfyldt i www.optagelse.dk, bliver din uddannelsesplan låst. Herefter vurderer UU-vejlederen, om du er uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat.
  5. Hvis UU-vejlederen har vurderet, at du ikke er uddannelsesparat, skal dine forældre tage stilling til, om de ønsker din uddannelsesparathed revurderet af den søgte uddannelsesinstitution. Det gøres også på www.optagelse.dk
  6. En af dine forældre signerer din uddannelsesplan ved brug af NemID, efter at du har logget dig på med dit UNI-login. Blot én forældremyndighedsindehaver skal godkende uddannelsesplanen. Dette skal ske senest 1. marts.
  7. UU-vejlederen sender den samlede ansøgning/uddannelsesplan.

Det er muligt, at din skole og din UU-vejleder ikke benytter www.minuddannelse.net. I så fald begynder processen ved punkt 3.

Få evt. mere information på www.optagelse.dk.

Sidst opdateret 14.11.2016

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Ungdommens Uddannelsesvejledning Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa tlf: 7376 7540 uu@aabenraa.dk