Uddannelsesplan for 15-17-årige

Uddannelsesplanen er et vigtigt dokument for den unge ved tilmelding til ungdomsuddannelse. Det gælder både i grundskolen og til den unge fylder 18 år.

Uddannelsesplanen, når den unge kommer fra grundskolen
Når den unge har valgt, hvad han/hun vil efter 9./10. klasse, laves den endelige uddannelsesplan. Den følger ham/hende videre til næste uddannelsessted og skal afleveres senest 1. marts, når der er tale om tilmelding til uddannelse fra 9./10. klasse. Planen udarbejdes på optagelse.dk.

Uddannelsesplanen bliver således det, der giver jer som ungdomsuddannelse det første indtryk af, hvem den unge er, hvad der er hans/hendes styrkesider, og om han/hun har brug for støtte til at gennemføre sin uddannelse.

Uddannelsesplanen for 15-17-årige
Uddannelsesplanen skal følges og revideres, f.eks. hvis den unge vælger en anden uddannelse. Dette gælder, indtil den unge fylder 18 år i henhold til uddannelsespligten. UU-vejlederen skal revidere uddannelsesplanen sammen med den unge og evt. skrive en kommentar. Revision af uddannelsesplanen kan pt. ikke ske i optagelse.dk, men sker i et af UUs værktøjer.

Konkret står der i bekendtgørelse 839 §32:

En uddannelsesinstitution, som modtager anmodning om optagelse fra en 15-17-årig ung, som ikke har en uddannelsesplan, skal henvise den unge til Ungdommens Uddannelsesvejledning i den unges hjemkommune med henblik på udarbejdelse af en uddannelsesplan.

og igen §36 stk. 3.

Ansøgere omfattet af stk. 1, som er under 18 år, skal kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning med henblik på udarbejdelse af en uddannelsesplan, jf. bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

Med andre ord, en uddannelsesinstitution må ikke optage en ung under 18 år uden henvendelse til UU, og uden at der foreligger en revideret underskrevet uddannelsesplan.

Hvis uddannelsesplanen ikke følges, kan forældrene eller den unge i værste tilfælde risikere at miste ungeydelsen. Læs mere om ungeydelsen.