Adgang til produktionsskole, EGU og KUU

Udover ordinære ungdomsuddannelser (erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser) kan

- være en mulighed for dig efter grundskolen.

Hvis du ønsker at begynde på produktionsskole, EGU eller KUU, har din UU-vejleder forskellige opgaver i forhold til din ansøgning. Læs mere her neden for.

Hvis du ved, hvem der er din UU-vejleder, kan du tage direkte kontakt til ham/hende. Ellers kan du benytte 'Min vejleder'. 

Produktionsskole
Hvis du ønsker at gå på en produktionsskole, skal du henvende dig til UU i den kommune, hvor du bor. Din UU-vejleder skal vurdere, om du opfylder betingelserne for at gå på produktionsskole. Hvis du opfylder betingelserne, udfylder din UU-vejleder et papir (det kaldes en målgruppevurdering), og du kan begynde på produktionsskole. Du og din UU-vejleder skal også udarbejde en plan for din tid på produktionsskolen. Hvis du først har fået lov til at gå på produktionsskole, bestemmer du selv, hvilken produktionsskole, du vil gå på.

EGU - Erhvervsgrunduddannelse
Du kan selv søge en EGU, men det vil altid være en god idé at kontakte din UU-vejleder inden, så du får begrundet din ansøgning bedst muligt. Du søger en EGU via Aabenraa Ungdomsskole. Din UU-vejleder vil blive bedt om at kommentere din ansøgning om EGU. I Aabenraa er det et udvalg sammensat af relevante medarbejdere, der afgør, om du kan komme i gang med en EGU.

KUU - kombineret ungdomsuddannelse
Hvis du ønsker at søge en KUU, skal din UU-vejleder hjælpe dig med at skrive en ansøgning. Den sendes til et udvalg som afgør, om du kan begynde på uddannelsen.

KUU i Sønderjylland har nye hold fra august 2018. Læs KUU Sønderjyllands brochure her.

 

 

 

Sidst opdateret 04.06.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Ungdommens Uddannelsesvejledning Aabenraa Dronning Margrethes Vej 13 6200 Aabenraa tlf: 7376 7540 uu@aabenraa.dk