Studievalgsportfolio

Fra  og med 8. klasse skal alle elever arbejde på en studievalgsportfolio.

Studievalgsportfolioen skal samle de erfaringer, indtryk og tanker som du gør dig i 8. klasse, 9. klasse og evt. 10. klasse og som har betydning for dit uddannelsesvalg.

Det, du skriver i studievalgsportfolioen, indgår som ’afrapporteringsskema’ i den uddannelsesplan som du skal udarbejde for at søge om optagelse på en ungdomsuddannelse.

Ungdomsuddannelser vil bruge studievalgsportfolioen i samtale med dig om dine fremtidsplaner.

Roller og ansvar:

  • Elev og forældre er ansvarlige for at studievalgsportfolio udfyldes og benyttes i forbindelse med tilmelding til ungdomsuddannelse
  • Skolen er forpligtet til at stille et redskab til rådighed. Spørg din lærer, hvis du er i tvivl om, hvilket redskab der bruges på din skole.
  • UU er forpligtet til at introducere eleverne til studievalgsportfolio

Læs mere på Uddannelsesguiden om Studievalgsportfolio.

Sidst opdateret 11.07.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Ungdommens Uddannelsesvejledning Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa tlf: 7376 7540 uu@aabenraa.dk