Uddannelsesparathedsvurdering

I begyndelsen af 8. klasse skal du afgive et foreløbigt uddannelsesvalg. Du skal oplyse, om du efter 9./10. klasse vil videre til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Uddannelsesvalget skal fremgå af elevplan, hvis din skole benytter en sådan.

Senest 1. dec. i 8. klasse skal din skole vurdere, om du foreløbig er parat til den uddannelsesretning som du har valgt.

Uddannelsesparathedsvurderingen er en vurdering af, om du har de nødvendige faglige, sociale og personlige forudsætninger for at tage den ungdomsuddannelse du har ønsket.

I 8. klasse bliver du vurderet uddannelsesparat, når følgende er opfyldt:

  • Du har et karaktergennemsnit, der er mindst 4,0, hvis dit foreløbige uddannelsesønske er en erhvervsuddannelse/eux eller HF. Du har et karaktergennemsnit på mindst 5,0, hvis dit foreløbige uddannelsesønske er en treårig gymnasial uddannelse
  • Du har de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at kunne begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. klasse

De personlige forudsætninger, der vurderes på er:
Motivation
Selvstændighed
Ansvarlighed
Mødestabilitet
Valgparathed

De sociale forudsætninger, der vurderes på er:
Samarbejdsevne
Respekt
Tolerance 

Vurderingen vil fremgå af elevplanen, hvis din skole benytter elevplan.

Hvis du bliver erklæret foreløbig ikke-uddannelsesparat d. 1. dec. eller på et senere tidspunkt, vil du blive tilbudt en særlig indsats fra din skole og fra UU. Indsatsen skal hjælpe dig til at nå dit mål om uddannelse.

Sidst i 8. klasse vil ikke-uddannelsesparate elever blive tilmeldt brobygning i 9. klasse, hvor du prøver at være elev på en ungdomsuddannelse.

Læs mere om den foreløbige uddannelsesparathedsvurdering.

Sidst opdateret 15.12.2017

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Ungdommens Uddannelsesvejledning Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa tlf: 7376 7540 uu@aabenraa.dk