Uddannelsesparathedsvurdering

I 9. klasse forsætter processen fra 8. klasse om uddannelsesparathedsvurderingen.

Uddannelsesparathedsvurderingen er skolens og UU-vejlederens vurdering af, om du har forudsætninger for at kunne starte på den type ungdomsuddannelse, som du ønsker efter 9. eller 10. klasse. Hvis du overvejer flere typer, bliver du vurderet i forhold til hver type.

Hvis du er blevet vurderet uddannelsesparat i 8. klasse, vil du blive betragtet som uddannelsesparat også i 9. klasse, med mindre dine karakterer falder eller dine personlige eller sociale forudsætninger ændrer sig væsentligt i negativ retning.

I 9. klasse vil du få svar på vurderingen senest 15. januar og 1. juni.

I 9. klasse bliver du vurderet uddannelsesparat, når følgende er opfyldt:

Erhvervsuddannelse
Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk og matematik

Hf
Du har et karaktergennemsnit på mindst 4,0

3-årig gymnasial uddannelse
Du har et karaktergennemsnit på mindst 5,0

For alle tre kategorier gælder desuden, at du skal have de nødvendige personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at kunne begynde og gennemføre den ønskede kategori af ungdomsuddannelse.

De personlige forudsætninger, der vurderes på er:
Motivation
Selvstændighed
Ansvarlighed
Mødestabilitet
Valgparathed

De sociale forudsætninger, der vurderes på er:
Samarbejdsevne
Respekt
Tolerance

De praksisfaglige forudsætninger, der vurderes på er:
Praktiske færdigheder og kreativitet
Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang
Værkstedsfærdigheder
Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed
Færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis

Hvis du er blevet vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede uddannelse, men er uenig i vurderingen, kan dine forældre bede om en revurdering af din uddannelsesparathed. Dine forældre skal angive i din ansøgning, at I ønsker en revurdering. Derefter vil du blive indkaldt til en prøve og/eller en samtale der, hvor du har søgt. Din UU-vejleder vil informere dig og dine forældre om forløbet.

Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering i 9. klasse.

 

Sidst opdateret 10.07.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Ungdommens Uddannelsesvejledning Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa tlf: 7376 7540 uu@aabenraa.dk