Introduktionskursus

I foråret i 8. klasse skal du og dine klassekammerater på introduktionskursus på ungdomsuddannelserne. Det er et 5-dages forløb på forskellige ungdomsuddannelser i Aabenraa og omegn. Introduktionskurset skal hjælpe dig til at vide mere om flere ungdomsuddannelser og til at blive mere klar over, hvilke ungdomsuddannelser du kan vælge efter 9. eller 10. klasse.

Din UU-vejleder vil informere dig og din klasse om introduktionskurset i god tid. Du er sammen med din klasse hele ugen.

Introduktionskurser i skoleåret 2021/2022 finder sted efter denne plan:

Uge 12
Bylderup Skole
Tinglev Skole
Hjordkær Skole
Ungdomsskolen

Uge 13
Løjt Kirkeby Skole
Stubbæk Skole

Uge 14
Deutsche Privatschule Apenrade
Deutsche Schule Tingleff
Friskolen Bylderup Bov
Grænseegnens Friskole
Søgaard Friskole
Aabenraa Friskole

Uge 16
Felsted Skole
Hærvejsskolen

Uge 17
Kongehøjskolen

Uge 18
Høje Kolstrup Skole
Lyreskovskolen