Uddannelsesparathedsvurdering

Hvis du som elev fra specialskolen forlader 10. klasse og søger en ordinær ungdomsuddannelse, skal din UU-vejleder i samarbejde med din skole vurdere, om du er parat til den ungdomsuddannelse, du ønsker. Det sker på denne måde:

I 10. klasse forsætter processen fra 8. og 9. klasse om uddannelsesparathedsvurderingen.

Uddannelsesparathedsvurderingen er skolens og UU-vejlederens vurdering af, om du har forudsætninger for at kunne starte på den type ungdomsuddannelse, som du ønsker efter 10. klasse. Hvis du overvejer flere typer, bliver du vurderet i forhold til hver type.

Hvis du er blevet vurderet uddannelsesparat i 8. og 9. klasse, vil du blive betragtet som uddannelsesparat også i 10. klasse, med mindre dine karakterer falder eller dine personlige eller sociale forudsætninger ændrer sig væsentligt i negativ retning.

I 10. klasse vil du få svar på vurderingen senest 15. januar og 1. juni.

I 10. klasse bliver du vurderet uddannelsesparat, når følgende er opfyldt:

Erhvervsuddannelse
Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk og matematik

Hf
Du har et karaktergennemsnit på mindst 4,0

3-årig gymnasial uddannelse
Du har et karaktergennemsnit på mindst 5,0

For alle tre kategorier gælder desuden, at du skal have de nødvendige personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at kunne begynde og gennemføre den ønskede kategori af ungdomsuddannelse.

De personlige forudsætninger, der vurderes på er:
Motivation
Selvstændighed
Ansvarlighed
Mødestabilitet
Valgparathed

De sociale forudsætninger, der vurderes på er:
Samarbejdsevne
Respekt
Tolerance

De praksisfaglige forudsætninger, der vurderes på er:
Praktiske færdigheder og kreativitet
Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang
Værkstedsfærdigheder
Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed
Færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat til den ungdomsuddannelse, du har søgt, bliver du indkaldt til en prøve eller en samtale på den ønskede erhvervsskole eller det ønskede gymnasium. Erhvervsskolen eller gymnasiet vurderer din uddannelsesparathed til den ønskede uddannelse.

Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering i 10. klasse.

Hvis du ikke anses for at være uddannelsesparat, vil du blive vejledt om anden uddannelse eller aktivitet, der hjælper dig videre. Du kan f.eks. søge om en STU. Din uddannelsesplan skal altid være ajourført og fortælle, hvad du er i gang med.