Rammer for vejledning

 

Mission: Hvorfor er vi her?
UU skal medvirke til, at så mange unge som muligt gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vision: Hvad vil vi være kendt for?
UU Aabenraa vil være en udviklingsorienteret vejledningsenhed.

UU Aabenraa vil være en dynamisk og effektiv serviceorganisation, hvor brugerne er i centrum.

Læs mere

UU-vejledning omfatter:
Vejledning i grundskolen
Vejledning af 15-17-årige
Vejledning af 18-24-årige

Generelt skal vejledningen målrettes, så vejlederressourcerne i videst muligt omgang bruges på unge med særlige behov.

I øvrigt skal der i vid udstrækning henvises til eVejledning.

UU er en vejlednings- og rådgivningsinstans og ikke en foranstaltningsinstans.

 

 

 

 

Sidst opdateret 02.09.2016

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Ungdommens Uddannelsesvejledning Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa tlf: 7376 7540 uu@aabenraa.dk