Uddannelsesråd

Til understøttelse af Ungeindsatsen er etableret Uddannelsesråd Aabenraa med deltagelse af centrale aktører.

De faste medlemmer af Uddannelsesrådet er:

En ledelsesrepræsentant fra henholdsvis:

  • Social- og Sundhedsskolen Syd
  • EUC Syd
  • IBC Aabenraa
  • Aabenraa Statsskole
  • Deutsches Gymnasium für Nordschleswig
  • VUC Syd
  • Gråsten Landbrugsskole
  • UC Syd
  • FGU Sønderjylland

To repræsentanter for arbejdsmarkedets parter (en fra arbejdsgiversiden og en fra arbejdstagersiden)

To repræsentanter for det politiske niveau: Borgmesteren og formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget

Direktøren for Børn og Skole
Afdelingschefen for Børn og Familie
Afdelingschefen for Skole og Undervisning
Lederen af Ungdommens Uddannelsesvejledning
Jobcenterchefen

Sidst opdateret 20.01.2020

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?