Gå til hovedindhold

Uddannelsespligt

15-17 årige har uddannelsespligt.

Indhold

  Uddannelsespligt betyder, at når du er færdig med 9. klasse, så har du fortsat pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at du gennemfører en ungdomsuddannelse.

  Der er rigtig mange forskellige måder, som du kan opfylde din uddannelsespligt på. Din UU-vejleder hjælper dig gerne med at finde rundt i de mange muligheder.

  Af din uddannelsesplan skal det fremgå, hvordan du vælger at opfylde din uddannelsespligt.

  Det er vigtigt, at uddannelsesplanen indeholder den uddannelse/de aktiviteter, der giver et godt forløb for dig. Uddannelsesplanen skal altid være opdateret. Sker der ændringer i dit uddannelsesønske, skal dette fremgå af uddannelsesplanen. Ændringen aftales mellem dig, dine forældre og UU-vejlederen.

  Overholder du ikke uddannelsespligten, kan kommunen bestemme, at ungeydelsen skal stoppe. Læs mere om børne- og ungeydelsen her.

  Du kan midlertidigt fritages for denne pligt på grund af handicap, sygdom eller væsentlige sociale problemer.