Brobygning

Brobygning handler om, at du følger undervisningen på en ungdomsuddannelse, så du får et billede af hverdagen og kravene og dermed kan blive mere sikker i dit valg efter 9. eller 10. klasse.

Indhold

    Alle ikke-uddannelsesparate elever og elever, der er erklæret uddannelsesparat og som har behov for afklaring, har efter aftale med deres skole, mulighed for at komme i brobygning i en eller to uger i 9. klasse.

    Din UU-vejleder vil informere dig om brobygning.