Gå til hovedindhold

STU - særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Efter at du har opfyldt din undervisningspligt som elev på en specialskole, har du, afhængig af din situation, mulighed for at begynde på en ordinær ungdomsuddannelse eller en STU - en ungdomsuddannelse særligt tilrettelagt til dig.

Indhold

    Ønsker du en STU, kan du skrive dette i din uddannelsesplan for 9. og/eller 10. klasse. Hvis du allerede har opfyldt din undervisningspligt, og ønsker en STU, skal du henvende dig til UU. Uddannelsen kan tilbydes frem til du fylder 25 år.

    UU foretager en foreløbig vurdering af, om du tilhører målgruppen. Hvis UU vurderer at du gør det, skriver UU-vejlederen en indstilling i samarbejde med dig og dine forældre. Indstillingen sendes til det kommunale visitationsudvalg, der foretager den endelige vurdering af din ansøgning.

    Du kan læse mere om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse her.

    Se også Ung Aabenraas hjemmeside vedr. STU.