Gå til hovedindhold

Uddannelsespligt

15-17 årige har uddannelsespligt.

Indhold

  Det betyder, at, når din søn/datter er færdig med 9. klasse, så har han/hun pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at han/hun kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Der er rigtig mange forskellige måder, hvorpå han/hun kan opfylde uddannelsespligten. UU-vejlederen hjælper gerne med at finde rundt i de mange muligheder.

  Af uddannelsesplanen skal det fremgå, hvordan din søn/datter vælger at opfylde sin uddannelsespligt.

  Det er derfor vigtigt, at uddannelsesplanen indeholder den uddannelse/de aktiviteter, der giver et godt forløb for din søn/datter. Uddannelsesplanen skal altid være opdateret. Sker der ændringer i din søns/datter uddannelsesønske, skal dette fremgå af uddannelsesplanen. Ændringen aftales mellem din søn/datter, dig som forælder og UU-vejlederen.

  Overholder din søn/datter ikke uddannelsespligten, kan kommunen bestemme, at ungeydelsen skal stoppe. Læs mere om børne- og ungeydelsen.

  Den unge kan midlertidigt fritages for denne pligt på grund af handicap, sygdom eller væsentlige sociale problemer.