Om UU Aabenraa

UU vejleder unge fra 8. klasse og frem til det fyldte 25. år om uddannelse og erhverv

Indhold

    Ledelsen af UU Aabenraa

    Konstitueret UU-leder: Christian Rasmussen, tlf.: 7376 7308, mail: ncr@aabenraa.dk 

    Det overordnede administrative og faglige ansvar for UU Aabenraa er placeret i Børne- og Skoleforvaltningen i Aabenraa Kommune.

    UU-lederen refererer til den skoleansvarlige, der i samarbejde med UU-lederen udstikker de overordnede og generelle retningslinjer for opgavevaretagelsen.

    UU har eksisteret siden 1. august 2004.