Gå til hovedindhold

Uddannelsesparathedsvurdering

Uddannelsesparathedsvurderingen er skolens og UU-vejlederens vurdering af, om du efter 9./10. klasse har forudsætninger for at kunne starte på 1) en erhvervsuddannelse, 2) en hf og 3) en treårig gymnasial uddannelse.

Indhold

  Inden 1. december skal din skole vurdere, om du foreløbig er parat til de tre kategorier af ungdomsuddannelser. Du vil få skriftligt besked om resultatet af vurderingen. Herefter træffer du dit foreløbige uddannelsesønske.

  Hvis du ikke bliver erklæret parat til dit uddannelsesønske i 8. klasse eller på et senere tidspunkt, vil du blive tilbudt en særlig indsats fra din skole og fra UU. Indsatsen skal hjælpe dig til at nå dit mål om uddannelse.

  I 8. klasse bliver du vurderet fagligt uddannelsesparat, når følgende er opfyldt:

  • Du har et karaktergennemsnit, der er mindst 4,0, hvis dit foreløbige uddannelsesønske er en erhvervsuddannelse/eux eller hf. Du har et karaktergennemsnit på mindst 5,0, hvis dit foreløbige uddannelsesønske er en treårig gymnasial uddannelse
  • Du har de nødvendige personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at kunne begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. klasse

  De personlige forudsætninger, der vurderes på er:
  Motivation
  Selvstændighed
  Ansvarlighed
  Mødestabilitet
  Valgparathed

  De sociale forudsætninger, der vurderes på er:
  Samarbejdsevne
  Respekt
  Tolerance

  De praksisfaglige forudsætninger, der vurderes på er:
  Praktiske færdigheder og kreativitet
  Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang
  Værkstedsfærdigheder
  Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed
  Færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis

  Læs mere om den foreløbige uddannelsesparathedsvurdering.