Gå til hovedindhold

Uddannelsesparathedsvurdering

I 9. klasse forsætter processen fra 8. klasse om uddannelsesparathedsvurderingen.

Indhold

  Uddannelsesparathedsvurderingen er skolens og UU-vejlederens vurdering af, om du efter 9./10. klasse har forudsætninger for at kunne starte på 1) en erhvervsuddannelse, 2) en hf og 3) en treårig gymnasial uddannelse.

  Hvis du ikke bliver erklæret parat til dit uddannelsesønske i 8. klasse eller på et senere tidspunkt, vil du blive tilbudt en særlig indsats fra din skole og fra UU. Indsatsen skal hjælpe dig til at nå dit mål om uddannelse.

  I 9. klasse bliver du vurderet uddannelsesparat, når følgende er opfyldt:

  Erhvervsuddannelse
  Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk og matematik

  Hf
  Du har et karaktergennemsnit på mindst 4,0

  3-årig gymnasial uddannelse
  Du har et karaktergennemsnit på mindst 5,0

  For alle tre kategorier gælder desuden, at du skal have de nødvendige personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at kunne begynde og gennemføre den ønskede kategori af ungdomsuddannelse.

  De personlige forudsætninger, der vurderes på er:
  Motivation
  Selvstændighed
  Ansvarlighed
  Mødestabilitet
  Valgparathed

  De sociale forudsætninger, der vurderes på er:
  Samarbejdsevne
  Respekt
  Tolerance

  De praksisfaglige forudsætninger, der vurderes på er:
  Praktiske færdigheder og kreativitet
  Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang
  Værkstedsfærdigheder
  Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed
  Færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis

  Hvis du ikke er vurderet parat til den ungdomsuddannelse, du har søgt, bliver du indkaldt til en prøve eller en samtale på den ønskede erhvervsskole eller det ønskede gymnasium. Erhvervsskolen eller gymnasiet vurderer, om du kan optages på den ønskede uddannelse ud fra adgangskravene.

  Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering i 9. klasse.