Gå til hovedindhold

Uddannelsesparathedsvurdering

Hvis du som elev fra specialskolen forlader 10. klasse og søger en ordinær ungdomsuddannelse, skal din UU-vejleder i samarbejde med din skole vurdere, om du er parat til den ungdomsuddannelse, du ønsker.

Indhold

  Det sker på denne måde:

  I 10. klasse forsætter processen fra 8. og 9. klasse om uddannelsesparathedsvurderingen.

  Uddannelsesparathedsvurderingen er skolens og UU-vejlederens vurdering af, om du har forudsætninger for at kunne starte på den type ungdomsuddannelse, som du ønsker efter 10. klasse. Hvis du overvejer flere typer, bliver du vurderet i forhold til hver type.

  Hvis du er blevet vurderet uddannelsesparat i 8. og 9. klasse, vil du blive betragtet som uddannelsesparat også i 10. klasse, med mindre dine karakterer falder eller dine personlige eller sociale forudsætninger ændrer sig væsentligt i negativ retning.

  I 10. klasse vil du få svar på vurderingen senest 15. januar og 1. juni.

  I 10. klasse bliver du vurderet uddannelsesparat, når følgende er opfyldt:

  Erhvervsuddannelse
  Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk og matematik

  Hf
  Du har et karaktergennemsnit på mindst 4,0

  3-årig gymnasial uddannelse
  Du har et karaktergennemsnit på mindst 5,0

  For alle tre kategorier gælder desuden, at du skal have de nødvendige personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at kunne begynde og gennemføre den ønskede kategori af ungdomsuddannelse.

  De personlige forudsætninger, der vurderes på er:
  Motivation
  Selvstændighed
  Ansvarlighed
  Mødestabilitet
  Valgparathed

  De sociale forudsætninger, der vurderes på er:
  Samarbejdsevne
  Respekt
  Tolerance

  De praksisfaglige forudsætninger, der vurderes på er:
  Praktiske færdigheder og kreativitet
  Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang
  Værkstedsfærdigheder
  Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed
  Færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis

  Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat til den ungdomsuddannelse, du har søgt, bliver du indkaldt til en prøve eller en samtale på den ønskede erhvervsskole eller det ønskede gymnasium. Erhvervsskolen eller gymnasiet vurderer din uddannelsesparathed til den ønskede uddannelse.

  Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering i 10. klasse.

  Hvis du ikke anses for at være uddannelsesparat, vil du blive vejledt om anden uddannelse eller aktivitet, der hjælper dig videre. Du kan f.eks. søge om en STU. Din uddannelsesplan skal altid være ajourført og fortælle, hvad du er i gang med.