Gå til hovedindhold

Uddannelsesparathedsvurdering

Som elev på en specialskole er du som udgangspunkt omfattet af samme lovgivning som alle andre unge.

Indhold

  Dog vil nogle elever fra specialskoler være omfattet af §9 i bekendtgørelse 945:
  En elev skal uddannelsesparathedsvurderes, medmindre eleven tilhører målgruppen efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

  Hvis du ikke er omfattet af ovenstående og stiler mod en ordinær ungdomsuddannelse gælder flg. for dig:

  I efteråret i 8. klasse skal du afgive et foreløbigt uddannelsesvalg. Du skal oplyse, om du efter 9./10. klasse vil videre til 1) en erhvervsuddannelse, 2) en hf eller 3) en treårig gymnasial uddannelse.

  Inden 1. december skal din skole vurdere, om du foreløbig er parat til den kategori af ungdomsuddannelse som du har valgt.

  Uddannelsesparathedsvurderingen er skolens og UU-vejlederens vurdering af, om du har forudsætninger for at kunne starte på den type ungdomsuddannelse, som du ønsker efter 9. eller 10. klasse. Hvis du overvejer flere typer, bliver du vurderet i forhold til hver type.

  Hvis du bliver erklæret foreløbig ikke-uddannelsesparat i 8. klasse eller på et senere tidspunkt, vil du blive tilbudt en særlig indsats fra din skole og fra UU. Indsatsen skal hjælpe dig til at nå dit mål om uddannelse. Du vil få skriftligt besked om resultatet af vurderingen.

  Elever i Aabenraa Kommune vil kende resultatet af den første vurdering inden juleferien. Vurderingen bliver gentaget senest 25. juni i 8. klasse og igen i 9. klasse senest 15. januar og 1. juni.

  I 8. klasse bliver du vurderet uddannelsesparat, når følgende er opfyldt:

  • Du har et karaktergennemsnit, der er mindst 4,0, hvis dit foreløbige uddannelsesønske er en erhvervsuddannelse/eux eller hf. Du har et karaktergennemsnit på mindst 5,0, hvis dit foreløbige uddannelsesønske er en treårig gymnasial uddannelse
  • Du har de nødvendige personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at kunne begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. klasse

  De personlige forudsætninger, der vurderes på er:
  Motivation
  Selvstændighed
  Ansvarlighed
  Mødestabilitet
  Valgparathed

  De sociale forudsætninger, der vurderes på er:
  Samarbejdsevne
  Respekt
  Tolerance

  De praksisfaglige forudsætninger, der vurderes på er:
  Praktiske færdigheder og kreativitet
  Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang
  Værkstedsfærdigheder
  Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed
  Færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis

  Sidst i 8. klasse vil ikke-uddannelsesparate elever blive tilmeldt brobygning i 9. klasse, hvor du prøver at være elev på en ungdomsuddannelse.

  Læs mere om den foreløbige uddannelsesparathedsvurdering.