Gå til hovedindhold

UUs forpligtelser overfor 15-17-årige

15-17-årige har pligt til at være i aktivitet.

Indhold

    Den Kommunale Ungeindsats (UU) skal særligt føre tilsyn med 15-17-årige, da de har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. Derfor skal KUI (UU) kontakte en 15-17-årig inden for 5 hverdage efter afbrudt uddannelse for at hjælpe den unge med at lægge en ny plan.

    Vi appellerer derfor til, at I er særligt opmærksomme, når I optager unge under 18 år, der ikke kommer direkte fra grundskolen eller udmelder elever, der ikke er myndige.

    KUI (UU) er både interesseret og afhængig af, at I, som uddannelsesinstitution, inddrager KUI (UU) rettidigt, så der kan etableres en kontakt til den unge og den unges forældre, og så der kan finde en overlevering sted fx mht. den unges situation, ressourcer og udfordringer.