Gå til hovedindhold

Vejledning for 18-24-årige

For unge over 18 år er der ikke, som ved 15-17-årige, krav om, at de har tæt kontakt med deres UU-vejleder, og at der skal foreligge en opdateret uddannelsesplan.

Indhold

  Begge krav bortfalder, når den unge bliver myndig.

  Det betyder dog ikke, at unge over 18 er ukendte for UU. Alle unge i alderen 18-24 år har en UU-vejleder og har haft det siden 6. klasse.

  Vi kontakter unge over 18 år, når de ikke er i uddannelse, afbryder en ungdomsuddannelse eller f.eks. ikke kommer videre efter et afsluttet grundforløb. Derfor er også mange unge over 18 år kendt i UU's regi.

  Alle unge er velkomne til at kontakte deres UU-vejleder og få vejledning om et uddannelsesønske - også selv om de er indskrevet på en uddannelse.

  Som samarbejdspartner er du velkommen til at opfordre en ung til at tage kontakt til os eller arrangere en vejledningssamtale f.eks. for at bidrage til, at den unge får et overblik over sine uddannelsesmuligheder.

  Se her vores tilbud til unge 18-24-årige.