Gå til hovedindhold

Vejledningsaktiviteter

Elever på specialskoler har adgang til introduktionskurser, erhvervspraktik og brobygning sammen med elever fra grundskolerne og på de ordinære ungdomsuddannelser.

Indhold

    For specialklasser og –skoler er der desuden mulighed for særlige indsatser i forhold til elevens uddannelsesmæssige afklaring, herunder arbejds-/specialpraktik.

    Læs evt. også om den "Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse" (STU), som er et tilbud til unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

    Kontakt UU-vejlederen for flere oplysninger.