Gå til hovedindhold

Hvad kan UU bruges til?

Alle unge under 25 år har en UU-vejleder. Alle unge under 25 år med bopæl i Aabenraa Kommune har en UU-vejleder hos UU Aabenraa.

Indhold

  Generelt kan man sige, at UU kan inddrages, hvis en ung:

  • skal i gang med en ungdomsuddannelse og har brug for vejledning
  • er uden arbejde og har brug for en uddannelse
  • har valgt forkert og ønsker at skifte uddannelse
  • har afbrudt en uddannelse og skal i gang med en ny uddannelse
  • har været i udlandet og skal i gang med en uddannelse
  • gerne vil vide mere om ungdomsuddannelser
  • har brug for at høre en andens mening om sine planer.
  • Overordnet set kan UU-vejlederen med sin vejledningsmæssige baggrund, og fordi han/hun er institutionsuafhængig medvirke til, at den unge får vendt sin uddannelsesmæssige situation på et neutralt, men personligt grundlag med henblik på at fastholde sit uddannelsesønske eller skifte uddannelse.

  UU har desuden myndigheden til at målgruppevurdere til FGU og kan derfor kontaktes, hvis en ung ønsker vurderet, om han/hun tilhører målgruppen.