Gå til hovedindhold

Uddannelsesråd

Til understøttelse af Ungeindsatsen er etableret Uddannelsesråd Aabenraa med deltagelse af centrale aktører.

Indhold

  De faste medlemmer af Uddannelsesrådet er:

  En ledelsesrepræsentant fra henholdsvis:

  • Social- og Sundhedsskolen Syd
  • EUC Syd
  • IBC Aabenraa
  • Aabenraa Statsskole
  • Deutsches Gymnasium für Nordschleswig
  • VUC Syd
  • Gråsten Landbrugsskole
  • UC Syd
  • FGU Sønderjylland

  To repræsentanter for arbejdsmarkedets parter (en fra arbejdsgiversiden og en fra arbejdstagersiden)

  To repræsentanter for det politiske niveau: Borgmesteren og formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget

  Direktøren for Børn og Kultur
  Afdelingschefen for Børn og Familie
  Afdelingschefen for Skole og Undervisning
  Lederen af Ungdommens Uddannelsesvejledning
  Jobcenterchefen